H O T Ă R Â R E A nr. 46 din 27.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Giarmata, a bugetului de activităţi finanţate integral din venituri proprii şi a listei de investiţii pe anul 2021

46 Hotărâre