H O T Ă R Â R E A nr. 56 din 27.04.2021 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Comunal Millenium Giarmata prin includerea în activitatea sportivă a secțiilor „karate”, „lupte”, „minifotbal”, „fotbal-tenis” și a secției „sportul pentru toți”, precum și activarea unor secții sportive

56 Hotărâre