H O T Ă R Â R E A nr. 63 din 27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului tehnic al obiectivului de investiții „Amenajare parc și reabilitare fântână Eugeniu de Savoya”

63 Hotărâre