H O T Ă R Â R E A nr. 64 din 27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului tehnic al obiectivului de investiții „Amenajare exterioară Cămin Cultural”

64 Hotărâre