H O T Ă R Â R E A nr. 68 din 27.05.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406388 situat pe strada Primăverii, nr. 112, Jud. Timiș, având o suprafață de 698 m.p. către domnul Cristea Emanuel-Cosmin

68 Hotărâre