H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 11.06.2021 privind aprobarea susţinerii financiare a activităţii sportive desfăşurate de ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ȘCOLARĂ GIARMATA

74 Hotărâre