H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 11.06.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406678 situat pe strada Berzei, nr. 25, Jud. Timiș, având o suprafață de 512 m.p. către domnul Homei Dănuț-Ioan

75 Hotărâre