H O T Ă R Â R E A nr. 82 din 11.06.2021 privind revocarea HCL Giarmata nr. 65 din 30.06.2020 și aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 412193 (provenit din C.F. sporadic nr. 409835) către SC HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL

82 Hotărâre