H O T Ă R Â R E A nr. 85 din 30.06.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 701/10.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 3.555.000,00 lei în vederea garantarii obligațiilor de plată a avansului de 3.555.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Construire reţea publică de apă şi apă uzată în localitatea Giarmata, judeţul Timiş”

85 Hotărâre