H O T Ă R Â R E A nr. 86 din 30.06.2021 privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Dumbrăvița pentru continuarea lucrărilor de conservare a bisericii catolice din Giarmata: revizuirea tablei degradate de pe turnul bisericii și înlocuirea ei, precum și lucrări de reparații la tencuielile exteerioare de pe fațada principală, punerea în funcțiune a ceasului din turn, montarea unui nou paratrăznet

86 Hotărâre