H O T Ă R Â R E A nr. 87 din 30.06.2021 privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Giarmata în litigiul având ca reclamant pe doamna Farkaș Mariana

87 Hotărâre