H O T Ă R Â R E A nr. 91 din 30.06.2021 privind trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al Comunei Giarmata și administrarea Primăriei Comunei Giarmata, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrasctructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A

91 Hotărâre