H O T Ă R Â R E A nr. 93 din 30.06.2021 privind revocarea dlui. FARKAȘ IOAN-VASILE din funcția de administrator al SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL și numirea unui nou administrator

93 Hotărâre