H O T Ă R Â R E A nr. 95 din 30.06.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406677 situat pe strada Mihai Eminescu, nr. 17, Jud. Timiș, având o suprafață de 681 m.p. către domnul Vieriu Andrei-Ovidiu

95 Hotărâre