H O T Ă R Â R E A nr. 100 din 29.07.2021 privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de societatea GALA AGRI SRL, persoană juridica română, radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 02.07.2020 și scoaterea acesteia din evidența fiscală a UAT Giarmata

100 Hotărâre