H O T Ă R Â R E A nr. 102 din 29.07.2021 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de societatea LUSO-TRANS 2013 SRL, persoană juridica română, radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 22.10.2020 și scoaterea acesteia din evidența fiscală a UAT Giarmata

102 Hotărâre