H O T Ă R Â R E A nr. 97 din 29.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III și a virărilor de credite, precum și modificarea listei de investiții și a agendei culturale pentru anul 2021

97 Hotărâre