H O T Ă R Â R E A nr. 99 din 29.07.2021 privind anularea obligatiilor fiscale datorate de societatea BREADING PROD SRL, persoană juridică română, radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 19.04.2019 și scoaterea acesteia din evidența fiscală a UAT Giarmata

99 Hotărâre