H O T Ă R Â R E A nr. 128 din 26.08.2021 aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului înscris în CF nr. 405225 Giarmata, de la 1720 mp. (înscrisă în cartea funciară) la 1835 mp. (suprafață măsurată)

128 Hotărâre