H O T Ă R Â R E A nr. 117 din 26.08.2021 privind modificarea HCL Giarmata nr. 25 din 24.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Giarmata în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Giarmata

117 Hotărâre