H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 26.08.2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 693/26.08.2014, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul public a imobilului teren înscris în CF nr. 401233 în suprafață de 431 mp. teren având categoria de folosință „drum”, situat în Comuna Giarmata

119 Hotărâre