H O T Ă R Â R E A nr. 134 din 23.09.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de activitate sportivă cu Asociația Club Sportiv Leu Giarmata

134 Hotărâre