H O T Ă R Â R E A nr. 135 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III și a virărilor de credite, precum și modificarea listei de investiții pentru anul 2021

135 Hotărâre