H O T Ă R Â R E A nr. 137 din 30.09.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a dreptului de proprietate asupra capacităților energetice aferente investiției „Extindere rețea electrică de interes public etapa 1 + etapa 2, str.Soarelui, localitatea Giarmata, județul Timiș”

137 Hotărâre