H O T Ă R Â R E A nr. 139 din 30.09.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui număr de 24 de terenuri pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/2003, republicată

139 Hotărâre