H O T Ă R Â R E A nr. 142 din 30.09.2021 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 412742 Giarmata având nr. cad. 412742 în suprafață de 4.806 mp în trei loturi noi și anume: lot 1 în suprafață de 1.372 mp – teren intravilan, categoria arabil, lot 2 în suprafață de 490 mp – teren intravilan pentru drum, categoria arabil și lot 3 în suprafață de 2.944 mp – teren intravilan cu C1, categoria curți construcții

142 Hotărâre