H O T Ă R Â R E A nr. 143 din 30.09.2021 privind alipirea imobilului înscris in CF 412954 având suprafața de 223 mp – drum în intravilan cu imobilul înscris în CF 412745 având suprafața de 602 mp – arabil în extravilan

143 Hotărâre