H O T Ă R Â R E A nr. 146 din 30.09.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406179 în localitatea Cerneteaz, str. Dudăriei, nr. 8, jud. Timiș având o suprafață de 700 m.p. către domnul Gorcea Corneliu Petru

146 Hotărâre