H O T Ă R Â R E A nr. 148 din 30.09.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406532 în localitatea Giarmata, str. Cocorilor, nr. 26, jud. Timiș având o suprafață de 663 m.p. către doamna Jurje Lucreția

148 Hotărâre