H O T Ă R Â R E A nr. 149 din 30.09.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406662 în localitatea Giarmata, str. Mihai Eminescu, nr. 6, jud. Timiș având o suprafață de 523 m.p. către domnul Toma Andrei Marcel

149 Hotărâre