H O T Ă R Â R E A nr. 154 din 30.09.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 408126 în localitatea Cerneteaz având o suprafață de 7.086 m.p. către SC AGRO SERV CERNE SRL

154 Hotărâre