H O T Ă R Â R E A nr. 155 din 22.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV și a virărilor de credite, precum și modificarea listei de investiții pentru anul 2021

155 Hotărâre