H O T Ă R Â R E A nr. 157 din 22.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Giarmata, autoritate deliberativă a administrației publice locale, în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, respectiv director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din UAT Giarmata

157 Hotărâre