H O T Ă R Â R E A nr. 160 din 22.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL PRIMĂVERII, COMUNA GIARMATA, JUDEȚUL TIMIȘ – ETAPA 1”

160 Hotărâre