H O T Ă R Â R E A nr. 166 din 28.10.2021 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință socială aflate în proprietatea Comunei Giarmata nr. 8698/15.11.2018

166 Hotărâre