H O T Ă R Â R E A nr. 168 din 28.10.2021 privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe„Sfântul Nicolae” – Cerneteaz pentru realizarea unor lucrări – tencuieli de asenare interior-exterior la baza fundației bisericii și betonare curte biserică

168 Hotărâre