H O T Ă R Â R E A nr. 171 din 28.10.2021 privind modificarea comisiei mixte pentru locuințele sociale de pe raza UAT Giarmata constituită prin HCL Giarmata nr. 55 din 27.04.2021

171 Hotărâre