H O T Ă R Â R E A nr. 174 din 28.10.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui număr de 6 terenuri pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/2003, republicată

174 Hotărâre