H O T Ă R Â R E A nr. 175 din 28.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE DC 61, KM 1+500 – KM 6+515, GIARMATA – BENCECUL DE SUS

175 Hotărâre