H O T Ă R Â R E A nr. 176 din 28.10.2021 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL 162 din 27.10.2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în evidenţele de Carte Funciară a unor drumuri de exploatare agricolă de pe raza U.A. T. Comuna Giarmata, judeţul Timiş

176 Hotărâre