H O T Ă R Â R E A nr. 179 din 17.11.2021 privind aprobarea proiectului de investiții și a documentatiei tehnice – Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA, ȘCOALA CU CLASELE I-IV CERNETEAZ ȘI GRĂDINIȚA CERNETEAZ – GRĂDINIȚA CERNETEAZ”

179 Hotărâre