H O T Ă R Â R E A nr. 181 din 17.11.2021 privind aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice – Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA, ȘCOALA CU CLASELE I-IV CERNETEAZ ȘI GRĂDINIȚA CERNETEAZ – ȘCOALA CU CLASELE I-IV CERNETEAZ”

181 Hotărâre