H O T Ă R Â R E A nr. 184 din 17.11.2021 privind implementarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA, ȘCOALA CU CLASELE I-IV CERNETEAZ ȘI GRĂDINIȚA CERNETEAZ – ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIARMATA”

184 Hotărâre