H O T Ă R Â R E A nr. 190 din 25.11.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 177/21.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 888.000,00 lei în vederea garantarii obligațiilor de plată a avansului de 888.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Construire grădiniță în comuna Giarmata, județul Timiș”

190 Hotărâre