H O T Ă R Â R E A nr. 191 din 25.11.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 175/21.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.790.000,00 lei în vederea garantarii obligațiilor de plată a avansului de 1.790.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Giarmata, județul Timiș ”

191 Hotărâre