H O T Ă R Â R E A nr. 192 din 25.11.2021 privind aprobarea acordării mandatului Primarului Comunei Giarmata în calitate de reprezentant legal al UAT Giarmata prin intermediul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate în vederea reprezentării în instanță a SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL a cărei asociat unic este Comuna Giarmata prin Consiliul Local al Comunei Giarmata în dosarul nr. 3406/30/2021 în fața instanțelor judecătorești din România

192 Hotărâre