H O T Ă R Â R E A nr. 195 din 15.12.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul privat și din inventarul domeniului privat al comunei Giarmata în domeniul public şi în inventarul domeniului public al comunei Giarmata a drumului de exploatare agricolă înscris în CF Giarmata nr. 412269 în suprafață de 1786 mp

195 Hotărâre