H O T Ă R Â R E A nr. 196 din 15.12.2021 privind constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Giarmata a drumului de exploatare agricolă înscris în CF Giarmata nr. 412274 în suprafață de 1244 mp

196 Hotărâre