H O T Ă R Â R E A nr. 210 din 21.12.2021 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și taxelor speciale aplicabile în comuna Giarmata în anul 2022

210 Hotărâre