H O T Ă R Â R E A nr. 222 din 27.12.2021 privind aprobarea acordării unor gratuități/facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Comunei Giarmata, precum și pentru aprobarea tarifelor de transport

222 Hotărâre